dla kogo
 
 
lubimy być doceniani

gdy słyszymy pochwałę pod własnym adresem tak naprawdę czujemy się zmotywowani do dalszego działania, to daje nam dodatkową siłę i motywację

gorzej gdy nasze starania są dezawuowane, wtedy zastanawiamy się nad sensem kontynuowania i w konsekwencji wcześniej czy później odpuszczamy

chyba że mamy w sobie to wewnętrzne przekonanie, tą pewność iż działamy słusznie - wtedy nic nas nie pokona

żeby tak zawsze mieć tą silną, wręcz bezgraniczną wewnętrzną motywację ...

dorośli samotność

dorośli

dorosnąć czyli zrozumieć siebie

 

dzieci

dzieci

małe dzieci duże problemy

sukces

praca i nauka

znajdź w sobie motywację