umysł nieświadomy
 
 
z tą częścią jest pewien problem

te wszystkie funkcje życiowe takie jak np. oddychanie, praca serca czy nawet odpowiedź układu immunologicznego na infekcje są stąd sterowane, ale z definicji są to funkcje najbardziej pierwotne, działające niezależnie od naszej woli i sterowane chociażby poprzez rdzeń przedłużony, móżdżek itd. ,ale także przez wydzielanie hormonów (podwzgórza, szyszynki, ...)

problem tylko pojawia się gdy mówimy o niezależności od naszej woli ...

przecież wszyscy słyszeliśmy o ludziach potrafiących zmienić częstotliwość pracy serca, obniżyć temperaturę ciała i tego typu umiejętności są faktem, wprawdzie dostępnym dla niewielu, ale osiągają oni to poprzez pracę z własnym umysłem

czy i jak to działa ?

nieważne, nic mnie nie kosztuje by prowadząc sesje z ciężko chorymi pacjentami (np. z rozpoznaną chorobą nowotworową) wprowadzać elementy "samoregulacji i naprawiania organizmu" to na pewno nie zaszkodzi, a jeśli jeśli jest szansa że pomoże ...

 

Erik Wright "eksperyment Kansas"

część ratowników (oczywiście niezależnie od prowadzonej akcji ratunkowej) wielokrotnie odczytywała pacjentom pewien tekst, był on czytany bez względu na stan pacjenta tj. nawet gdy był on nieprzytomny

oto fragmenty tego tekstu:

"Najgorsze już minęło. Zawieziemy cię teraz do szpitala ...

... twoje ciało może się skupić na własnych siłach obronnych ...

... pozwól swoim narządom, swojemu sercu i swoim naczyniom krwionośnym wprowadzić się w stan, jaki zapewni przeżycie i szybkie wyzdrowienie ...

... funkcje twojego ciała, jego parametry i temperatura stają się optymalne ..."

w porównaniu z grupą kontrolną pacjenci którym czytano ten tekst:

    ♦ więcej z nich przeżyło
    ♦ szybciej dochodzili do siebie
    ♦ krócej byli w szpitalu

ciekawe czy tekst ten jest obecnie czytany