umysł świadomy
 
 
lubimy, wręcz musimy mieć wszystko pod kontrolą

tak jak dzięki umysłowi nieświadomemu nasz organizm działa sprawnie, a dzięki umysłowi podświadomemu dostępny jest nam świat uczuć i emocji, tak umysł świadomy otwiera przed nami umiejętność logicznego myślenia, planowania i podejmowania decyzji a także operowania czasem

aby mógł on sprawnie działać musi mieć dostęp do pamięci roboczej tzw. operacyjnej - ciągłe korzystanie z wszystkich zgromadzonych informacji zbyt by nas obciążyło, spowolniło

nie znaczy to jednak, że kiedyś przeżyte doświadczenia znikają (są zbyt cenne i nie wiadomo kiedy mogą się przydać) tylko są one zapisywane w umyśle podświadomym, który gdy jest taka potrzeba udostępnia je nam ale czy na każde żądanie ?

otóż nie, tu się kończy nasza uświadomiona kontrola - to nasza podświadomość kierując się własnym poczuciem tego co jest dla nas bezpieczne, dobre i konieczne decyduje o czasie i sposobie przekazania tych danych ona chce dla nas jak najlepiej, z tym że ona nigdy nie ocenia i nie analizuje, a tylko działa w najprostszy znany jej sposób np. blokując traumatyczne przeżycia podczas gdy my często chcielibyśmy działać długofalowo przewidując odległe i potencjalnie dobre dla nas efekty

oczywiście umysł świadomy i podświadomy współpracują i komunikują się ze sobą, ale jest to komunikacja jednostronna - nie potrafimy zmusić ani przekonać podświadomości do naszych planów podczas gdy odwrotnie dzieje się to ustawicznie:

♦  poprzez sny lub odczucia (np. głód) podświadomość informuje nasz umysł świadomy że pojawiły się nowe zadania i trzeba działać

♦  gdy czegoś się bardzo obawiamy (egzaminy, wystąpienia publiczne) nagle pojawia się ból brzucha, senność lub rozdrażnienie

♦  w sytuacjach np. silnego stresu może zostać zmniejszona dostawa tlenu i glukozy do mózgu, a to powoduje zatrzymanie racjonalnego myślenia

♦  wreszcie czasami postępujemy irracjonalnie, w sposób niezrozumiały dla środowiska a nawet nas samych, bo podświadomość pamięta o tym co ukryte przed naszym umysłem świadomym, przed czymś nas broni